ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีแม่ระมาด
ชื่ออาจารย์ : นางพรนภา พรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2558,15:18  อ่าน 498 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา (เทศบาลนครแม่สอด)
ชื่ออาจารย์ : นางพรนภา พรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2558,15:17  อ่าน 1089 ครั้ง
รายละเอียด..