ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางน้ำอ้อย ใหม่กัน
ครู คศ.2

นางสาวณภัค แสงสว่าง
ครูผู้ช่วย