คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจรรยา ก๋าวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2