วิดีโอ Youtube
อารยสยามไอยรา

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนบ้านห้วยบง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ชุดการแสดง อารยสยามไอยรา
แนะนำโรงเรียนบ้านห้วยบง จังหวัดตาก
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนบ้านห้วยบง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่นาฏศิลป์สร้างสรรค์

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่นาฏศิลป์สร้างสรรค์

กิจกรรมของโครงการ TSC Green Challenge สภานักเรียนไทยร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมของโครงการ TSC Green Challenge สภานักเรียนไทยร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว

ผลงานและความภาคภูมิใจ 2559
ผลงานและความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนบ้านห้วยบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยบงใหม่ จังหวัดตาก

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยบงใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ไข่เค็มรักษ์โลก
https://youtu.be/ewSRVtG2MyI

ไข่เค็มรักษ์โลก บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.ตาก เขต 2