ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวณภัค อ่องทิพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1