ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพรจิตร ตาวงษ์

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3