ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายโชติ กะนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอรุณศรี อ้ายมาศน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3