ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวขวัญใจ ใจอินถา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3