ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางพรนภา พรสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4