ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวจรรยา ก๋าวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1