ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางรัตนา เจริญกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1