ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายสุเมธ วุฒิชัยปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0907426187
อีเมล์ : gestkongchuinan@outlook.co.th