ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ก.ย. 62 ถึง 10 ก.ย. 62 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ระดับกลุ่มโรงเรียน)
https://group69.sillapa.net/sp-tak2/?name=report&file=area_select&subgroup_id=7
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
20 ธ.ค. 61 ถึง 23 ธ.ค. 61 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
https://north68.sillapa.net/sp-center/
08 ต.ค. 61 ถึง 09 ต.ค. 61 การสอบวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การสอบวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ในวะนที่ 6 - 7 ตุลาคม 2561 
โรงเรียนบ้านห้วยบง / ชุดนักเรียน
06 ต.ค. 61 ถึง 07 ต.ค. 61 งานมหกรรมาความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ระดับกลุ่มเขต)
งานมหกรรมาความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่) ในวันที่ 6 - 7  ตุลาคม 2561 
27 ก.ย. 61 ขอเชิญร่วมพิธีแสดงกตเวทิตาจิต ครูสมชาย บุญสม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยบง ขอเชิญร่วมพิธีแสดงกตเวทิตาจิต แด่ครูสมชาย บุญสม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยบง
21 ก.ย. 61 กิจกรรมเดินรณรงค์การกำจัดขยะ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่ชุมชน
กิจกรรมเดินรณรงค์การกำจัดขยะ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่ชุมชน ด้วยทางเทศบาลทุ่งหลวงได้ขอความอนุเคราะห์นักเรียน จำนวน 100 คน เพื่อร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป