ข่าวประชาสัมพันธ์
งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบOn-siteระหว่างวันที่ 4-14มกราคม2565
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายหลังเทศกาลปีใหม่เป็นห้วงเวลาสำคัญที่มีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงในกลุ่มนักเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยบง จึงขอแจ้งนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบงทุกคน
เรียนผ่านวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565
หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2565,08:36   อ่าน 412 ครั้ง