ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOnHandมาจนถึงวันที่14ธันวาคม2564
ตามที่โรงเรียนบ้านห้วยบงได้ประกาศเรื่องการขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOnHandมาจนถึงวันที่14ธันวาคม2564นั้น
เนื่องจากในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านห้วยบงจะต้องเข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงขอแจ้งขยายเวลาจัดการเรียนการสอนOnHandไปจนถึงวันที่24ธันวาคม2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 392 ครั้ง