ข่าวประชาสัมพันธ์
การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 เป็นจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยบง

เรื่อง  ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ )

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

 


                        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ )

โรงเรียนบ้านห้วยบงจึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนที่โรงเรียน     (On-site) ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนที่บ้าน    โดยใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัดและสื่ออื่นๆ (On-hand) ภายใต้ความดูแลช่วยเหลือของผู้ปกครอง โดยใช้ตารางเรียนปกติ และให้มาเรียนตามปกติ (On-site) ที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔            เป็นต้นไป

       

 

 

                   ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 414 ครั้ง