ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปรับปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนที่โรงเรียน (On-site)ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนที่บ้าน โดยใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัดและสื่ออื่นๆ (On-hand)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ )
โรงเรียนบ้านห้วยบงจึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนที่โรงเรียน     (On-site)ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนที่บ้าน โดยใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัดและสื่ออื่นๆ (On-hand) ภายใต้ความดูแลช่วยเหลือของผู้ปกครอง โดยใช้ตารางเรียนปกติ และให้มาเรียนตามปกติ (On-site
) ที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 525 ครั้ง