ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน2564
วันที่ 25 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยบง
ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบง ประจำปีการศึกษา 2564
ณ อาคาร อเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยบง ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยบง
ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้การร่วมมือเป็นอย่างดี


คลิกภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2565,11:38   อ่าน 361 ครั้ง