ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี       
นายชนะพงษ์ คงบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมในวันไหว้ครูได้มีพิธีเจิมหนังสือ 
เพื่อเป็นศิริมงคลต่อการเรียนการสอน และประธานในพิธีได้ให้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน  พิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีการศึกษา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ โดยมีคณะครู นักเรียนเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยบง โดยพร้อมเพรียงกัน 
คลิกชมภาพเพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,13:27   อ่าน 166 ครั้ง