ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านห้วยบง ได้จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยบง โดยมีนายสุทธิพจน์ บุญประมุข นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวง และนายชนะพงษ์  คงบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนและมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,15:18   อ่าน 290 ครั้ง