ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ในวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยบง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยบง ในงานได้มีกิจกรรมที่ให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนซึ่งทำให้เด็กๆเกิดความสุขและความสนุกที่ได้ร่วมทำกิจกรรมและเรียนรู้สิ่งต่างๆร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีต้องขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่สนับสนุนให้มีกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,14:15   อ่าน 207 ครั้ง