ภาพกิจกรรม
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณราชการ ปี 2561 ของกลุ่มโรงเรียน

ในวันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยบงได้ร่วมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณราชการ ปี 2561 ของกลุ่มโรงเรียนแม่จะเรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณ 3 ท่าน คือ ครูวิริศรา บูลย์ประมุข โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว ครูลือชัย ดอยไพรสณฑ์ โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ และครูสมชาย บุญสม ครูโรงเรียนบ้านห้วยบง

 

                                                                 คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,11:14   อ่าน 214 ครั้ง