ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านห้วยบงได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และพิธีมอบเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้มอบให้กับโรงเรียนบ้านห้วยบง โดยมีนายจำเนียร บูลย์ประมุข สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดตาก เป็นตัวแทนมอบเครื่องดนตรีในครั้งนี้ การจัดประชุมผู้ปกครองมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการบริหารการจัดการของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการดูแลนักเรียนร่วมกัน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2561,15:18   อ่าน 253 ครั้ง