ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ2563 0
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา สพป.ตาก 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.77 KB 259142
งานทะเบียน
ข้อมุลนักเรียน 10 พ.ย.61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117.04 KB 259154
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.58 KB 259124
ขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.25 KB 259122
พฐ.11 แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 259125
พฐ.19 คำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.76 KB 264966