รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยบง
283 หมู่ที่ 7   ตำบลแม่จะเรา  อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
เบอร์โทรศัพท์ 088-2733938 , 084-4939767
Email : banhuaibongschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :